#DONESIDOMA

VIRTUALNA ROVINJSKA TRŽNICA

Carousel imageCarousel image

Virtualna Tržnica osnovana je kako bi se pomoglo našem lokalnom gospodarstvu, ali i građanstvu da lakše dođe do hrane koju proizvode lokalni poljoprivredni proizvođači.

S obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusom (COVID-19) uslijed koje su građani ograničeni u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, uključujući i kupnju, Grad Rovinj-Rovigno zajedno s Udrugom Agrorovinj pokreće ovu on-line platformu #DONESIDOMA putem koje se omogućuje prodaja proizvoda lokalnih poljoprivrednih proizvođača s područja Grada Rovinja.

Putem ove on-line platforme #DONESIDOMA moći će se jednostavno i brzo pregledavati trenutna ponuda poljoprivrednih proizvoda na području Rovinja, upoznati gospodarstva koja nude svoje proizvode i putem direktnog kontakta s proizvođačima realizirati kupnju svježih domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Način preuzimanja, kao i plaćanje kupljenih proizvoda dogovara kupac direktno s proizvođačima.

Stoga, Grad Rovinj poziva sve OPG-ove, poljoprivredne obrte i tvrtke s područja Grada, koje su zainteresirane za uvrštenje na on-line platformu da dostave svoj logotip, kontakt (naziv, sjedište/adresu, broj telefona i E-mail adresu) na gospodarstvo@rovinj-rovigno.hr , kako bi mogli započeti s unosom podataka u platformu odnosno s oglašavanjem.

Usluga uvrštenja na platformu je besplatna.

Grad Rovinj na taj način, podržava i pomaže lokalne obrte i tvrtke i pronalaskom alternativnih kanala digitalnog oglašavanja i promocije lokalnih proizvoda i usluga.